O škole

Spolupracující organizace

             
Kategorie: Dění ve škole

Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

K základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bukovec, příspěvková organizace, jsou přijati uchazeči s těmito registračními čísly:

 

20042022/1

20042022/2

20042022/3

20042022/4

20042022/5

20042022/6

20042022/7

20042022/8

20042022/9

20042022/10

20042022/11

20042022/12.

 

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, které byly podány dne 20. 4. 2022 prostřednictvím zákonných zástupců. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu, zejména o přiměřené duševní a tělesné vyspělosti, škola rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání.

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 22. 04. 2022 na veřejném místě v budově školy.

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bukovec, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

 

V Bukovci dne 22. 4. 2022

 

Mgr. Lucie Lukačková

ředitelka školy