O škole

Spolupracující organizace

             
Kategorie: Dění ve škole

Vánoční dílny

Čtvrteční odpoledne 15. prosince 2022 patřilo šikovným rukám našich dětí a jejich rodinných příslušníků. V prostorách školní jídelny a přírodovědné učebny panovala příjemná předvánoční nálada. Tvůrčí a aranžérské schopnosti každého zde mohly být využity na 100%. A kdo se cítil být unaven, mohl využít odpočinkové a herní zóny v koutku školní družiny, nebo se mohl občerstvit a načerpat síly u bohatého rautu, který zásobily přítomné šikovné maminky a babičky. Jsme rádi, že si rodiče spolu s dětmi vždy rádi najdou v období předvánočních příprav a shonu čas se sejít, odreagovat se, popovídat si a udělat si radost ručně vyrobenými vánočními dekoracemi. V letošním roce jimi byly svícny ze sklenic a dekorované květináče se svící a chvojím, závěsný andělíček, zdobený stromeček ve tvaru kužele ze špejlí a také došlo na pečení tradičních vanilkových rohlíčků. Velké poděkování patří p. Martinovi Pyszkovi za přinesené větve stříbrného smrku a tůje a všem ostatním přítomným, včetně vedení SRPŠ, kteří se podíleli na realizaci této akce či finančně přispěli zakoupením dekorací.