Školní družina

Sponzoři

             

Základní údaje o ŠD

V letošním školním roce navštěvuje školní družinu celkem 51 dětí. Děti jsou zařazeny do dvou oddělení.

1. oddělení: 1. - 2. ročník

2. oddělení: 3. - 5. ročník

 

Paní vychovatelky:

1. oddělení: Iveta Woclawková

2. oddělení: mgr L. Vavřačová a Mgr. Jarmila Ćmielová