Základní škola

Sponzoři

             

CLIL

CLIL - co tato zkratka znamená?

Jedná se o zkratku názvu Content and Language Integrated Learning, názvu inovativního přístupu ke vzdělávání spočívajícího ve vyučování obsahu nejazykového předmětu v cizím jazyce, odlišném od mateřského jazyka žáků. 

Naše škola zavádí minilekce CLIL v jazyce anglickém do různých vyučovacích předmětů od 1. listopadu 2016. Jedná se o minilekce s trváním 20 minut.

Učitelé naší školy se snaží připravovat své vlastní minilekce CLIL. V uplynulých letech se nám podařilo vyzkoušet si minilekce CLIL v následujících předmětech:

Prvouka

Hudební výchova

Vlastivěda

Informatika

Tělesná výchova

Pracovní činnosti


Výuka metodou CLIL  ve výtvarné výchově

Úkolem žáků bylo vytvořit prostorový obrázek motýla na rozkvetlé louce: 3D - image. Dětem se povedly originální, velmi barevné obrázky. Během své práce si děti osvojily další anglické výrazy, např. 3D-image, hamburger fold, meadow.


Výukametodou CLIL v pracovních činnostech.

Žáci 1. a 2. ročníku si vyrobili papírového zajíce a současně se naučili i anglické výrazy spojené s Velikonocemi, velikonočními tradicemi. Procvičili si i anglické pokyny, podle kterých si zajíce vyráběli. A jak se jim Easter Bunnies podařili? To můžete posoudit podle fotografie:


Přípravy minilekcí používaných na naší škole k dispozici zde:

Minilekce CLIL Hv - Christmas songs

Minilekce CLIL Inf - Computer parts

Minilekce CLIL Prv - Parts of the body

Minilekce CLIL Vl - Countries, nationalities