Projekty

Sponzoři

             

ERASMUS+

Základní škola a Mateřská škola Bukovec, příspěvková organizace

je zapojena do projektu

„Krok za krokem k efektivnímu vyučování na málotřídní škole“ v rámci programu ERASMUS+, KA1.

(červen 2015 – květen 2017)

Jedná se o dvouletý projekt zaměřený na profesní vzdělávání učitelů málotřídní školy, která tvoří společně s mateřskou školou jednu organizaci. projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. 

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím cíleného vzdělávání učitelů zefektivnit výuku na této škole. Plánujeme zlepšení kvality školy v oblasti pedagogické a metodologické - v oblasti výchovy ke zdraví a pohybové výchovy, v oblasti využití ICT ve výuce a v jazykovém vyučování.

Všichni pedagogičtí zaměstnanci budou zapojeni do plánovaných mobilit, postupně se proškolí v rámci pěti hlavních aktivit.

Budou absolvovat kurz o zdravé škole a výchově ke zdraví podporované ve školách ve Finsku, kurz věnovaný vzdělávacímu systému ve Finsku, kombinované jazykové a metodické kurzy anglického jazyka a kurz zaměřený na využití tabletů a mobilních technologií ve výuce mimo školu, v přírodě. Po každé aktivitě proběhne evaluační setkání pedagogů, sdílení nových zkušeností a postřehů.

Projekt přispěje ke zvýšení efektivity vyučovacího procesu a zlepšení služeb poskytovaných školou.

Jsme součástí Evropy, proto škola pokládá za prioritu být aktivní nejen v oblasti národního vzdělávání, ale spolupracovat také s organizacemi z jiných zemí Evropy, aby zvládla reagovat na nejnovější trendy ve vzdělávání.


Prezentace utvořené učiteli v rámci projektu:

Bukovec

Primary School and Preschool Bukovec

Erasmus+ KA+ Primary School and Preschool Bukovec

Kombinované kurzy AJ - Exeter - aktivity A3, A4 - hodnocení kurzu

Kurz Finnish Lessons for European Schools - aktivita A2 


Aktivita č. 1: Kurz Healthy teachers, healthy school - Joensuu, Finsko (srpen 2015)

         

Aktivita č. 2: Kurz Finnish lessons for European Schools - Joensuu, Finsko (leden 2016)

Aktivita č. 3: Kombinovaný kurz anglického jazyka - všeobecná angličtina + didaktika - pro učitele základní školy - Exeter, Velká Británie (srpen 2016)

Aktivita č. 4: Kombinovaný kurz anglického jazyka - všeobecná angličtina + didaktika - pro učitele mateřské školy - Exeter, Velká Británie (srpen 2016)

Aktivita č. 5: Kurz Sharing Landscapes - Lesvos, Řecko (duben 2017)

 


Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.