O škole

Spolupracující organizace

             

Fotografie prostor školy

 

Čtenářský koutek                                              

Jazyková učebna

 

Polytechnická učebna                                                     

 

Přírodovědná učebna                                                     

 

Schodiště do 2. patra

 

Venkovní prostory - edukační plochy za školou