Projekty

Sponzoři

             

Jezdíme bezpečně

Projekt Jezdíme bezpečně je zaměřen na dopravní výchovu, která je začleněna do výuky od září 2013. Prvky dopravní výchovy jsou nejen součástí obsahu učiva předmětů prvouka a vlastivěda, ale jsou dále rozvíjeny prostřednictvím projektového vyučování. Kromě projektu využíváme každé příležitosti při vycházce, výletě, upozorňujte děti, aby si všímaly dopravních značek, jak se lidé chovají v autobusech, ve vlacích, jak přecházejí, pozorovaly chodce, cyklisty, jakých chyb se dopouštějí řidiči, jak se řeší různé dopravní situace.

Cílem projektu je vychovat v dětech správné přístupy a reakce, které povedou ke snížení nehodovosti a k celoživotnímu bezpečnému a ohleduplnému chování v silničním provozu. Projekt zahrnuje jednak vyučování ve škole, kdy je výuka ve 4. a 5. ročníku zabezpečována Autoškolou Vašíčková, která vyučuje naše žáky bezpečnosti a jízdě na kole, jednak využíváním dopravního hřiště, jež je součástí ZŠ v Jablunkově.