O škole

Spolupracující organizace

             

SRPŠ

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy Základní školy a Mateřské školy Bukovec (SRPŠ) je významným partnerem a pomocníkem školy. Mezi jeho hlavní cíle patří koordinace a sjednocování působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a účinná dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání.

Uvedené základní cíle jsou naplňovány zejména:

·       působením na rodiče ke správné výchově dětí v rodině

·       seznamováním rodičů a veřejnosti s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly a s úlohou rodičů při jejich naplňování

·       seznamováním vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů

·       dobročinnou pomocí členů SRPŠ škole - organizační, finanční a materiálovou podporou v oblastech výchovně vzdělávacích, kulturních, reprezentačních, sportovních a      společenských

·       prevencí proti společensky nežádoucím jevům.

Příspěvek na SRPŠ

Výše příspěvku na SRPŠ činí v letošním školním roce 250,- Kč. 

Funkci předsedy SRPŠ v letošním roce vykonává pan Marek Waszut: tel. 603715916, e-mail: marekwaszut@seznam.cz