Základní škola

Sponzoři

             

Lyžařský výcvik

Je organizován každoročně pro všechny zájemce z řad žáků základní školy a dětí mateřské školy.

Termín: 

Čas: 12:30 - 14:30

Zodpovědná osoba: Mgr. Šárka Sikorová

Výuka bude probíhat dle rozvrhu od 8.00 do 11:30.

Odjezd od školy: 12:00

Po skončení lyžařského výcviku prosíme o vyzvednutí dítěte zákonnými zástupci v místě konání výcviku (Kempaland).