Mateřská škola

Sponzoři

             

Mateřská škola

 

"TAM, KDE SLUNÍČKO VSTÁVÁ, JE NÁM SPOLU DOBŘE!"

 

 

MY JSME ŠKOLKA ZDRAVÁ, VESELÁ A HRAVÁ.
POHODU MY MÁME RÁDI,
VŠICHNI JSME TU KAMARÁDI! 

 

Milí rodiče a děti,  

tejte v naší MŠ. Věříme, že jste strávili hezké a pohodové dny volna a děti se už do školičky těší. 
I letos nás čeká spousta aktivit, her, poznávání a legrace. Doufáme, že se nám podaří zaujmout Vás pestrou nabídkou činností a naplnit Vaše očekávání při společném výchovném působení na naše děti. 

Vzdělávání dětí v MŠ se uskutečňuje podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem, který je inspirován polohou mateřské školy v nejvýchodnější obci ČR: 

Tam, kde sluníčko vstává, je nám spolu dobře.” 

Základní filozofie naší mateřské školy: 
Vychovávat děti zdravé, veselé, všestranně rozvinuté, vzdělané a spokojené tak, aby s každým novým dne byla naplňována myšlenka uvedená v názvu našeho ŠVP. 

Téma letošního třídního plánu je rozvoj předčtenářské gramotnosti dětí, rozvoj dovedností, které předcházejí čtení a psaní. Budeme děti vést k zájmu o knihy, psané i mluvené slovo. Zařazovány tak budou činnosti jazykového, literárního, dramatického a grafomotorického charakteru. Nadále budeme posilovat a rozvíjet komunikativní dovednosti, schopnosti pojmenovat většinu věcí, kterými je dítě obklopeno, k dovednosti umět své myšlenky, nálady, pocity vyjádřit verbálně, k porozumění slovům a výrazům. 
Jeho název zní: “Co je knížka? Je to živá bílých listů hromádka.” 
O dalších plánech se více dozvíte na naší společné schůzce 8.9.2022 v 15. 30 hodin, na kterou Vás srdečně zveme. 

O nás: 

Provozní doba MŠ: 6. 30–16. 00 hodin 
Telefonní číslo MŠ: 792 362 663 
Pečovat o děti budou:
 
vedoucí učitelka: Szmeková Miroslava 
učitelky: 
lic. Klusová Emílie 
Bc. Pastrňáková Eva 
Bocková Dorota 
Asistentka pedagoga: Mgr. Wiszczorová Anna 

O čistotu a pořádek se bude starat školnice MŠ: p. Haratyková Renáta 

O naše plná bříška se postarají:
vedoucí jídelny: p. Suszková Lýdie 
kuchařky:
p.
Zogatová Bronislava 
p. Wolná Ingrid 
p. Suszková Alena 
Pomocná kuchařka: p. Roženková Ivana  

Platby v MŠ: 

Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ bude probíhat bezhotovostně na účet školy vždy k 15. dni v měsíci září, říjnu, lednu, dubnu, červenci (čtvrtletní platba kromě září, července nebo srpna). 

Úplatu za předškolní vzdělávání provádějte na účet s číslem: 2001814494/2010 – Fio banka
Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, jméno Vašeho dítěte.

Výše úplaty: 

 • děti pravidelně docházející 200 Kč/měsíc 
 • omluvená nepřítomnost dětí trvající celý měsíc – vrací se 100 Kč 
 • děti v povinném předškolním vzdělávání a děti s odloženou školní docházkou školné neplatí

Pitný režim 100 Kč na rok  

Stravné – platby převodem z účtu, pokud není dohodnuto jinak 

Bližší informace u vedoucí jídelny p. Suszkové Lýdie. 

O výši příspěvku na SRPŠ Vás budeme informovat. 

Školní řád MŠ 2022/2023 k 1. 9. 2022

Provozní řád MŠ 2022/2023 k 1. 9. 2022

Letos je zapsáno 41 dětí, školka bude dvoutřídní. Kapacita MŠ je naplněna. 
Děti se budou scházet u Broučků (1. třída MŠ), v 7, 30 hodin se rozdělí do tříd podle věku – naši nejmenší Broučci zůstanou v herně MŠ, střední a předškolní dět -Včelky se přesunou do 1. patra (2. třída MŠ). Po rozdělení do tříd budou probíhat všechny činnosti v souladu s režimem dne. K dispozici je na nástěnkách obou tříd MŠ. 

Předškolní a starší děti se budou věnovat “náročnějším ”činnostem”– jazykové a logopedické prevenci, hudebně pohybové výchově, grafomotorice, angličtině a hře na flétnu, hravou formou se seznámí s prací na interaktivní tabuli a AP, hravou robotikou, dle zájmu rodičů se mohou účastnit plaveckého a lyžařského kurzu (pouze předškolní děti) a ještě mnoha jiných aktivit, které je připravují pro školu a na život. 

Nejmladší děti se budou věnovat aktivitám přiměřeným svému věku. Základem pro mladší děti bude zdokonalení se v sebeobsluze, hygieně, komunikaci, zpěvu, výtvarných, pohybových a dalších činnostech ve skupině i individuálně. Nebudou chybět pravidelné logopedické chvilky, dechová a prstová cvičení a dostatek příležitostí k rozvoji společných her. To hlavní bude umožnit nejmladším dětem čas adaptovat se na nové prostředí bez přítomnosti nejbližších a ve školičce se cítit bezpečně. 

Co budou Vaše děti do školky potřebovat: 

 • pohodlné oblečení ke hrám ve třídě, oblečení na vycházku (zahrádku), které případně mohou umazat 

 • hrníček na pitný režim – preferujeme porcelánový, přestože hrozí jeho rozbití. 

 • náhradní oblečení – punčochové kalhoty, tričko, spodní prádlo, bezpečné přezůvky, celodenní děti – pyžamo – (vše označené, podepsané) 

 • papírové kapesníky – 3 balíky  

 • toaletní papír – 4 roličky  

 • tekuté mýdlo nebo náhradní náplň 

 • zubní kartáček a pastu (kelímek obdrží v MŠ) 

 • malé děti „ mazlíčka“ na odpočívání pokud to sami uznáte za vhodné a dítěti pomůže (hlavně v období adaptace),  

 • ostatní hračky, prosíme, nechávejte doma 

Co nabízíme rodičům:  

 • možnost přijít se poradit, svěřit 

 • kvalifikovanou pomoc učitelek 

 • přátelský postoj zaměstnanců 

 • ochotu spolupracovat  

 • spolupodílet se na akcích školy  

 • možnost půjčení knih,… 

Nabízíme možnost individuálních konzultací.  

Děti potřebují jasný řád, pravidelnost k tomu, aby získaly pocit jistoty. Pravidla soužití jsou jedním za základních podmínek bezpečného a důvěryhodného prostředí v MŠ.  
Máte možnost se s nimi seznámit na nástěnkách v MŠ. Některá budeme vytvářet společně s dětmi. 

O veškerém dění v MŠ Vás budeme průběžně informovat na nástěnkách, formou rozhovorů, letáčků, webových stránek, prostřednictví e-mailů Vašich dětí. 
Prosíme rodiče, aby je pravidelně sledovali. 
Uvítáme Vaše návrhy na společné činnosti s rodiči a dětmi, Vaše postřehy a připomínky sdělujte v učitelkám MŠ. 
Budeme mít radost, jestliže i Vy budete navazovat na činnosti v MŠ. Dejte nám vědět, co pokládáte za důležité. Při práci s Vašimi dětmi chceme být partnery. 

Všichni si přejeme, aby se Vaše děti ve školičce cítily co nejlépe, některé budou poprvé delší dobu bez přítomnosti těch nejbližších, proto se společně s Vámi budeme snažit, aby byl pro ně každý den zajímavý, pohodový a usměvavý.smiley Společnými silami  určitě dosáhneme toho, že Vaše dítě svůj každodenní pobyt v MŠ zvládne a vytěží z něho co nejvíce.

Kolektiv MŠ 

Vstup dítěte do mateřské školy

Vstup dítěte do mateřské školy a čas, který tam stráví společně s jinými dětmi, je úsek života, jenž má zvláštní význam pro jeho rozvoj. Mateřská škola má vlastní výchovné poslání a pro dítě  v ní začíná etapa života s mnoha novými požadavky, v prostředí, které se velmi liší od důvěrně známého domova. Jako rodiče nejste po určitou část dne bezprostředně k dispozici.

Vaše dítě

 

Malé rady, jak můžete své dítě podpořit a usnadnit mu přechod z rodiny do mateřské školy

Těšíme se na Vás