O škole

Spolupracující organizace

             

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2022/2023

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Období školního vyučování začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023.

Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno a vysvědčení s hodnocením za 1. pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny na 6. - 12. 2. 2023.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023. Pátek 7. dubna 2023 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. 

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2023 do 3. září 2023.

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.  


Státní svátky

1. leden               Den obnovy samostatného českého státu

8. květen             Den vítězství

5. červenec         Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. červenec         Den upálení Mistra Jana Husa

28. září                Den české státnosti

28. říjen               Den vzniku samostatného československého státu

17. listopad         Den boje za svobodu a demokracii


Ostatní svátky                      

1. leden                 Nový rok

                             Velikonoční pondělí

1. květen               Svátek práce

24. prosinec          Štědrý den

25. prosinec          1. svátek vánoční

26. prosinec          2. svátek vánoční


Významné dny

16. leden              Den památky Jana Palacha

27. leden               Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

8. březen             Mezinárodní den žen

12. březen             Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)

 28. březen            Den narození Jana Ámose Komenského.

  7. duben              Den vzdělanosti

  5. květen             Květnové povstání českého lidu

15. květen            Den rodin

10. červen             Vyhlazení obce Lidice

27. červen             Den památky obětí komunistického režimu

11. listopad          Den válečných veteránů