Projekty

Sponzoři

             

Pískání pro radost

V projektu Pískání pro radost se žáci během pěti let školní docházky věnují hře na flétnu. Díky projektu se žáci nejen naučí hrát na flétnu, ale posílí si tak svaly bránice a správným dýcháním u nich dochází k důkladnému pročištění dýchacích cest, zlepšuje se hospodaření s dechem a zvyšuje se celková kapacita plic.