Projekty

Sponzoři

             

Projekty

Školní a mezinárodní projekty realizované ve školním roce 2022/23

Naše škola se snaží zpestřit tradiční vyučování mimo jiné především projektovým vyučováním, které staví před žáky jeden či více konkrétních, smysluplných a reálných úkolů. Snažíme se, aby naši žáci pouze "nepřebírali" hotové poznatky z jednotlivých oborů, ale aby objevovali tyto poznatky sami, a to z důvodu potřeby. Projektové vyučování je přirozeným a nenásilným způsobem poznávání, respektuje individuální potřeby a možnosti dítěte, nezatěžuje jeho psychiku. Pomáhá k pozitivnímu vývoji osobnosti dítěte, umožňuje mu získávat poznatky spojené s prožitkem a smyslovým vnímáním. Do výuky zařazujeme nejen třídní a celoškolní projekty, ale rovněž projekty mezinárodní, jejichž prostřednictvím se děti seznamují s našimi sousedními zeměmi a dalšími zeměmi EU a dovídají se o jejich odlišných kulturách, tradicích a zvycích.

Mezinárodní projekty

Projekt eTwinning 

Projekty OP VVV

Modernizace výuky ZŠ a MŠ Bukovec (šablony III)

OKAP II

Školní projekty

Ovoce a zelenina do škol

Mléko do školOd školního roku 2019/2020 je naše škola zapojena do dotačního projektu „Místní akční plán pro ORP Jablunkov II" reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009093.

Projekt navazuje na dotační projekt  Místní akční plán pro ORP Jablunkov", do kterého byla naše škola zapojena od roku 2015.