O škole

Spolupracující organizace

             

Sazka Olympijský víceboj

Sazka Olympijský víceboj je společná aktivita Českého olympijského výboru a společnosti Sazka na podporu zdravého životního stylu. Jedinečný sportovní projekt je určený všem dětem ze základních škol a nižších stupňů šestiletých nebo osmiletých gymnázií. Proto je také největším sportovním projektem v České republice, do kterého se v minulém ročníku zapojilo přes 130 tisíc dětí. Cílem je přivést ke sportování co nejvíce dětí, ukázat jim pohyb jako zábavu a přirozený životní styl.

Do Sazka Olympijského víceboje se zapojili všichni žáci naší školy. Během školního roku 2017/2018 se budou snažit získat olympijský diplom.

Olympijský diplom

V rámci olympijského diplomu absolvují žáci pod vedením svého učitele v průběhu školního roku při hodinách tělocviku 8 disciplín:

1. Hluboký předklon

2. T-běh

3. Zkrácené sedy-lehy

4. Postoj čápa

5. Sprint 60 m

6. Běh na 500 m

7. Skok z místa 

8. Hod basketbalovým míčem.

Na základě výsledků dostanou žáci na konci školního roku diplom, který jim prozradí, jaké jsou jejich pohybové předpoklady a ve kterých sportech by měly být šikovné.