Školní družina

Sponzoři

             

Školní družina

Naše školní družina zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci, zajímavé využití volného času. Je určena všem žákům naší školy. 
 

Provozní doba školní družiny

11:40 - 15:40Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině ve školním roce 2021/2022 zde.

 

Úhrada úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině probíhá od 1. 9. 2020 bezhotovostně na účet školy:

2701814495/2010 (Fio banka)