Školní družina

Sponzoři

             

Školní družina

Naše školní družina zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci, zajímavé využití volného času. Je určena všem žákům naší školy. 
 

Provozní doba školní družiny

Ranní provoz:             6:40 - 7:40      

Odpolední provoz:     11:40 - 15:40


Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině ve školním roce 2022/2023 zde.

Úhrada úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině probíhá bezhotovostně na účet školy:

2701814495/2010 (Fio banka)