Základní škola

Sponzoři

             

Naše úspěchy

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Ve středu 27. června 2018 proběhlo v Zrcadlovém sále MŠMT slavnostní předávání  už 17. Evropské jazykové ceny Label.

Evropská jazyková cena Label je součástí celoevropského programu Erasmus+ a v České republice ji ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy každoročně připravuje Dům zahraniční spolupráce. V letošním roce byly oceněny projekty prioritně zaměřené na  inkluzivní přístup k jazykovému vzdělávání, dopad zahraničních mobilit na rozvoj jazykových kompetencí účastníků, rozvoj spolupráce v příhraničních regionech a cizí jazyky jako součást  celoživotního vzdělávání. Odborná porota složená ze zástupců MŠMT, jazykových institutů a DZS vybírala z celkem 40 přihlášených projektů.

Zástupci oceněných projektů převzali cenu z rukou Mgr. et Mgr. Dany Prudíkové, Ph.D. náměstkyně pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů MŠMT a ředitelky Domu zahraniční spolupráce Ing. Dany Petrové.

Evropskou jazykovou cenu Label 2018 získalo osm českých projektů, náš byl jedním z nich.

 

Více informací naleznete na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce zde.


Dne 25. září byla naší škole udělena Pečeť kvality za realizaci projektu Krok za krokem k efektivnímu vyučování na málotřídní škole, který byl realizován v rámci programu Erasmus+.

Pečeť kvality byla předána ředitelce školy ve středu dne 8. listopadu 2017 na Valorizační konferenci v Praze:

Oznámení o udělení kvality k nahlédnutí zde.

Bližší informace o realizovaném projektu naleznete zde.

 

Projekt naší školy byl zařazen do brožury, aby posloužil ostatním školám jako příklad dobré praxe.

Brožura k dispozici zde.