Základní škola

Sponzoři

             

Školní vzdělávací program

Ve školním roce 2022/2023 jsou žáci 1. - 5. ročníku vzděláváni podle ŠVP „CESTA ZA POZNÁNÍM“ - verze 2

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s názvem „CESTA ZA POZNÁNÍM“ naleznete zde 

ŠVP klade důraz na výchovu ke zdraví vedoucí k všestrannému rozvoji dítěte, na jazykové vzdělávání a na zavádění ICT do vyučování. Jsme otevřeni všem dětem, rodičům i veřejnosti, a to jak obsahem vzdělávání, respektováním žáka jako osobnosti, naplňováním základních potřeb, tak zapojením školy do veřejného života.

Učební plán je součástí ŠVP.


Naše škola je partnerem příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145. 

Bližší informace naleznete zde.