O škole

Spolupracující organizace

             

Základní informace

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Bukovec, příspěvková organizace

Adresa školy: Bukovec 214, 739 85 Bukovec

Ředitelka školy: Mgr. Lucie Lukačková

Telefon: 792 361 030

Email: zsbukovec@gmail.com

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 75027283

REDIZO: 600 133 621

ID datové schránky: fzbmb49

Zřizovatel: Obec Bukovec

Školská zařízení:

Základní škola

Mateřská škola

Školní družina

Školní jídelna